Zvuková neprůzvučnost (zvuková izolace)

tzn zvuk přes produkt neprojde z místnosti ven. Je z části pohlcen a zbytek je odražen zpět do místnosti, což často narušuje akustiku místnosti, je-li odrazů mnoho. Odhlučnění je dosaženo, dobré akustiky nikoliv

Zvuková pohltivost

tzn zvuk je z velké části pohlcen a není odražen, což má velmi pozitivní vliv na akustiku místnosti, avšak jistá jeho část projde skrz a může stále způsobovat hluk ve vedlejší místnosti. Dobré akustiky je dosaženo, avšak odhlučnění již méně.

Z výše zmíněného vyplývá, že vždy volíme buď dobrou akustiku, dobré odhlučnění nebo kombinaci obojího, čehož lze také docílit vhodnou kombinací produktů

__________________________________________________

K odhlučnění je nejvhodnější lisovaná pěna a naše desky AM board

jelikož mají velkou zvukovou neprůzvučnost. Tyto dva produkty se velmi často kombinují a používají společně v sendvičovém zdivu. Tloušťka lisované pěny se volí vždy podle požadovaného účinku. Tloušťka AM boardu je 1cm. V případě, že je požadovaný útlum skutečně velký, lze AM boardy vrstvit na sebe

K dobré akustice je nejvhodnější akustický molitan

(obsažen i v akustických obrazech, podhledech či paravanech). Má vysokou zvukovou pohltivost. U něj jsou důležité dva parametry a to velikost (členitost) povrchu – čím větší, tím vyšší pohltivost a proto se vyrábí pěny ve tvaru vlnek a jehlánků, které mají obrovskou pohltivou plochu – větší než má rovná deska. Druhým parametrem je tloušťka pěny, která udává jednak schopnost odhlučnění – čím tlustší, tím větší a také udává, jaké frekvenční pásmo bude pěna nejvíce pohlcovat – čím tlustší, tím nižší frekvence

  • Akustický Molitan má mnoho druhů a obecně platí, že tenký molitan (do 3cm) pohlcuje pouze vysoké frekvence (pískot) a neposkytuje téměř žádné odhlučnění
  • Středně silný molitan (4-7cm) pohlcuje spíše střední frekvence a také trochu vysokých a poskytuje malé odhlučnění
  • Silný molitan (8cm+) pohlcuje nejvíce nízké frekvence (onen dunivý zvuk unikající z diskoték, hučení) a poskytuje už i kvalitní odhlučnění
  • Čím členitější je plocha molitanu, tím vyšší má pohltivost

Cílem je vždy místnost akusticky vyrovnat, tedy zajistit rovnoměrné pohlcování všech frekvenci. Proto by měly být tvary vždy namixované tak, aby pokrývali velkou škálu frekvencí. Je třeba také myslet i na ostatní vybavení místnosti. Např. je-li tam koberec, není již třeba kupovat příliš tenkého molitanu, jelikož o vysoké frekvence se z části postará sám koberec. Nebo je-li v místnosti třeba pohovka, je to opět pomoc pro nízké frekvence apod

Kompromisem mezi oběma možnostmi jsou akustické panely 7cm nebo 9cm, které už zajišťují kvalitní akustiku i odhlučnění

__________________________________________________