CANOR AUDIO PH 1.10 

cena: 4.990,-EUR vč. DPH*
*pro aktuální cenu v CZK nás kontaktujte

KONTAKTUJTE NÁS

 

CANOR PHO 1.10

Plně elektronkový gramofonní předzesilovač pro MM i MC přenosky obsahující až devět elektronek, z toho jednu vakuovou diodu použitou na usměrnění anodového napětí. Canor PH 1.10 je konstruován s ohledem na co nejvyšší zvukovou kvalitu, po mechanické stránce je vyroben z masivní svařované konstrukce dodatečně zpevněné vnitřní příčkou, která plní i sekundární funkci elektrického odstínění zdrojové části od zesilujících obvodů

První stupeň předzesilovače tvoří dvě paralelní triody 6922 pro snížení šumu a zajištění co nejvyššího zisku. Celé zapojení je bez jakékoli globální zpětné vazby, čehož důsledkem je vynikající zvukový projev. Tato skutečnost klade extrémně vysoké nároky na výběr a selekci použitých elektronek

Samozřejmostí při návrhu plošných spojů, bylo použití CMT ™ technologie (CANORO ® PCB Milling Technology). Protože se v předzesilovači zpracovávají velmi malé amplitudy signálů, tato technologie měla ještě větší přínos, než v jiných Canor zařízeních. Pro odstranění mechanického rušení je jádro transformátoru vakuově impregnované a celý transformátor je zalitý do speciální antivibrační hmoty. Navíc kryt, ve kterém je umístěn transformátor, tvoří účinné elektromagnetické stínění a výraznou měrou se podílí na vynikajícím odstupu signálu od šumu. Primární a sekundární vinutí je oddělené stínící měděnou fólií s 50% přesahem, která zabraňuje pronikání rušivých napětí ze sítě.V signálové cestě jsou použity pouze vysoce kvalitní polypropylenové kondenzátory

Pokud gramofon obsahuje dvě ramínka a na jednom je instalována přenoska MM a na druhém MC, mohou být tyto připojeny současně bez jakéhokoliv vzájemného ovlivňování. Vstup RCA MM nebo MC se volí na předním panelu pomocí tlačítek. Canor PH 1.10 umožňuje velmi velkou variabilitu přizpůsobení zesílení a navolení správných hodnot odporů a kapacit pro všechny typy přenosek.Všechna tato nastavení lze provést pohodlně pomocí ovládacích prvků umístěnými na předním panelu. MC přenosky se připojují na vstup předzesilovače pomocí vysoce kvalitního step-up transformátoru Lundahl

Tento předzesilovač umožňuje RCA nesymetrické i symetrické XLR připojení koncového zesilovače

__________________________________________

ZPÁTKY